Doelstellingen.

1

Verbinden

Door klanten en medewerkers intensief te betrekken bij mogelijke verbeteringen en vernieuwingen, realiseren we gedragen veranderingen. Wij versterken relaties met klanten en tussen medewerkers.

2

Verbeteren

Op basis van actuele behoeften en beoordelingen van klanten en medewerkers, brengen we in beeld wat er goed gaat en wat er beter kan. Vervolgens helpen we bij het implementeren en realiseren van verbeteringen.

3

Vernieuwen

Met klanten en medewerkers kijken we niet alleen naar het heden, ook toekomstige wensen en ontwikkelingen komen aan bod. Op basis hiervan leggen we de basis voor vernieuwing en helpen we bij innovaties.

4

Verankeren

In de fase ‘verankeren’ helpen we onze klanten om verbinding, verbetering en vernieuwing zo te organiseren dat het in het DNA van de organisatie komt. Advies, training, coaching en concepten zijn beschikbaar om borging te realiseren.

Het resultaat.

tevreden klanten

Hogere klanttevredenheid

Tevreden en loyale medewerkers

Meer medewerkers- betrokkenheid

Financieel resultaat

Kwalitatieve en kwantitatieve groei

Onze werkwijze.

Verbinden

In de fase ‘verbinden’ maken we samen contact met uw klanten en/of medewerkers: door middel van origineel online onderzoek én door middel van professionele en objectieve groepsgesprekken met klanten en medewerkers. Arena’s noemen wij dat.

Doordat collega’s altijd in een buitenring meeluisteren, ontstaan extra betrokkenheid en gedragen veranderingen. Wij ontdekken de belangrijkste behoeften (heden) en wensen (toekomst).

Op basis hiervan stellen we samen de belangrijkste verbeteringen en vernieuwingen vast. Geen vage adviezen maar concrete punten die binnen 9 maanden worden gerealiseerd.

Door klanten en medewerkers vooraf te betrekken en achteraf intensief te informeren over de voortgang van de verbeteringen en/of vernieuwingen, ontstaat extra verbinding met alle klanten en medewerkers.

Verbeteren

Nadat de verbeterpunten zijn vastgesteld, volgt de volgende belangrijke fase. Verbetering vraagt om ontwikkeling, focus en volhouden. Wij adviseren onze klanten niet alleen maar helpen ook mee om de gewenste verbeteringen te realiseren.

Daarom bieden we, samen met ons zusterbedrijf Connection Company, programma’s aan op het gebied van leiderschapstraining (Leading by Connection), teamontwikkeling (Let’s Connect met Lef), verbindend verkopen (Connecting Sales) en Focus Management.

Vernieuwen

De fase ‘vernieuwen’ volgt meestal nadat de belangrijkste verbeteringen zijn gerealiseerd. Welke wensen hebben klanten en hoe kunnen klanten geholpen worden bij het realiseren van hun strategische doelen. Waar is over 3-5 jaar behoefte aan?

Veel organisaties vinden ‘vernieuwen’ ingewikkeld. Daarom bieden wij, in sommige gevallen met business partners, een aantal programma’s aan waarmee we klanten helpen om te innoveren. Voorbeelden zijn onze InnovatieArena, ons Creatief Lab en het Brainstacking-concept.

Verankeren

In de fase ‘verankeren’ helpen we onze klanten om verbinding, verbetering en vernieuwing zo te organiseren dat het in het DNA van de organisatie komt. Advies, training, coaching en concepten zijn beschikbaar om borging te realiseren.

In de fase ‘verankering’ brengen wij, indien gewenst, onze klanten ook met elkaar in contact en faciliteren wij de overdracht van kennis en ervaring. Klanten die van elkaar leren en samen ontwikkelen, is onze ultieme droom.

Wij helpen u relaties te verbeteren door unieke ervaringen te creëren. Samen met uw klanten én uw medewerkers!

Bent u ook benieuwd naar het groeipotentieel dat vrijkomt bij een betere relatie met uw klanten en medewerkers?

Neem vrijblijvend contact met mij of één van de andere managing partners op. In een persoonlijk gesprek bespreken we de mogelijkheden graag.

Wij geloven in de kracht van relaties! 1
Dick Mik

De managing partners.

Dick Mik

Dick Mik

managing partner
Dorien Witte

Dorien Witte

managing partner
Jessica Roosenburg

Jessica Roosenburg

managing partner

Trots op onze klanten.