Doelstellingen.

1

Verbinden

Door klanten en medewerkers intensief te betrekken bij mogelijke verbeteringen en vernieuwingen, realiseren we gedragen veranderingen. Wij versterken relaties met klanten en tussen medewerkers.

2

Verbeteren

Op basis van actuele behoeften en beoordelingen van jouw klanten en medewerkers, brengen we in beeld wat er goed gaat en wat er beter kan. Vervolgens helpen we bij het implementeren en realiseren van verbeteringen.

3

Vernieuwen

Met jouw klanten en medewerkers kijken we niet alleen naar het heden, ook toekomstige wensen en ontwikkelingen komen aan bod. Op basis hiervan leggen we de basis voor vernieuwing en helpen we bij innovaties.

4

Verankeren

In de fase ‘verankeren’ helpen wij onze klanten om verbinding, verbetering en vernieuwing zo te organiseren dat het in het DNA van de organisatie komt. Advies, training, coaching en concepten zijn beschikbaar om borging te realiseren.

Het resultaat.

tevreden klanten

Hogere klanttevredenheid

Tevreden en loyale medewerkers

Meer medewerkers- betrokkenheid

Financieel resultaat

Kwalitatieve en kwantitatieve groei

Onze werkwijze.

Verbinden

In de fase ‘verbinden’ maken we samen contact met jouw klanten en/of medewerkers: door middel van origineel online onderzoek én door middel van professionele en objectieve groepsgesprekken met klanten en medewerkers. Arena’s noemen wij dat.

Doordat collega’s altijd in een buitenring meeluisteren, ontstaan extra betrokkenheid en gedragen veranderingen. Wij ontdekken de belangrijkste behoeften (heden) en wensen (toekomst).

Op basis hiervan stellen we samen de belangrijkste verbeteringen en vernieuwingen vast. Geen vage adviezen maar concrete punten die binnen 9 maanden worden gerealiseerd.

Door klanten en medewerkers vooraf te betrekken en achteraf intensief te informeren over de voortgang van de verbeteringen en/of vernieuwingen, ontstaat extra verbinding met alle klanten en medewerkers.

Verbeteren

Nadat de verbeterpunten zijn vastgesteld, volgt de volgende belangrijke fase. Verbetering vraagt om ontwikkeling, focus en volhouden. Wij adviseren onze klanten niet alleen maar helpen ook mee om de gewenste verbeteringen te realiseren.

Daarom bieden we, samen met ons zusterbedrijf Connection Company, programma’s aan op het gebied van leiderschapsontwikkeling (Leading by Connection), teamontwikkeling (Let’s Connect met Lef), verbindend verkopen (Connecting Sales) en Focus Management.

Vernieuwen

De fase ‘vernieuwen’ volgt meestal nadat de belangrijkste verbeteringen zijn gerealiseerd. Welke wensen hebben jouw klanten en hoe kunnen deze klanten geholpen worden bij het realiseren van hun strategische doelen. Waar is over 3-5 jaar behoefte aan?

Veel organisaties vinden ‘vernieuwen’ ingewikkeld. Daarom bieden wij, in sommige gevallen met business partners, een aantal programma’s aan waarmee we onze klanten helpen om te innoveren. Voorbeelden zijn onze InnovatieArena, ons Creatief Lab en het Brainstacking-concept.

Verankeren

In de fase ‘verankeren’ helpen we onze klanten om verbinding, verbetering en vernieuwing zo te organiseren dat het in het DNA van de organisatie komt. Advies, training, coaching en concepten zijn beschikbaar om borging te realiseren.

In de fase ‘verankering’ brengen wij, indien gewenst, onze klanten ook met elkaar in contact en faciliteren wij de overdracht van kennis en ervaring. Klanten die van elkaar leren en samen ontwikkelen, is onze ultieme droom.

Wat klanten over ons zeggen

“Met de KlantenArena hebben wij inzicht gekregen in de echte wensen en behoeften van onze klanten en onze relatie met hen kunnen verdiepen. Een absolute aanrader voor ieder bedrijf dat zijn klanten serieus neemt”.

Bas Lissenberg, UnitFlex

“Arena Company heeft onze medewerkers vooral geleerd om meer oog te hebben voor de behoefte van de klant. De klant centraal stellen in alles wat we doen.”

Ben Westenburger, Rothuizen Architecten

“Bij Arena Company werken conceptuele en zeer creatieve denkers op het terrein van klantloyaliteit. Bovendien weten zij als geen ander deze concepten om te zetten in concreet succes.”

Carl Lockefeer, Octo Marketing

“ArenaCompany helpt Zicht een stap verder in een hogere klanttevredenheid. De methode is laagdrempelig voor klanten en medewerkers om met elkaar ervaringen en innovaties te delen. Zo bouw je met elkaar een lerende organisatie op die steeds beter inspeelt op veranderingen bij klanten en de markt. Het professionele team (ondernemers van origine) van ArenaCompany doet dit op een inspirerende manier met hoge mate van betrokkenheid. TOP!”

Frank Koeken, Zicht risico- en verzekeringsadviseurs

“Binnen Zicht geloven we dat we, niemand uitgezonderd, zeer goed naar onze klanten moeten luisteren. En dat we de daarmee verkregen nieuwe inzichten snel moeten kunnen vertalen naar nieuwe/verbeterde dienstverlening. De professionals van de Arena Company helpen ons dit doel, met ijzeren discipline en een steeds vernieuwende aanpak, in de praktijk te brengen. Zonder hen zouden we niet zover gekomen zijn als we nu zijn. Resultaat telt”.

Heleen de Heer, Zicht risico- en verzekeringsadviseurs

“Als technisch dienstverlener praten wij het liefst de hele dag over de inhoud. ArenaCompany heeft ons laten inzien dat er veel meer bestaat dan inhoud en dat het helemaal niet eng hoeft te zijn om daarover te praten. In de gesprekken voorafgaand aan de KlantenArena hebben we hier met ons MT over gesproken en tijdens de KlantenArena’s zelf heeft een groot deel van onze organisatie dit ingezien”.

Norbert Lardinois, ENGIE Services

“Drie dagen aan de slag met de ArenaCompany voelt als een kadootje. Onze klanten zijn gewaardeerd en gehoord, onze medewerkers geïnspireerd en ons managementteam heeft nieuwe inzichten en mogelijkheden gekregen. Al met al een erg waardevolle ervaring die ik iedere organisatie kan aanraden”.

Norbert Lardinois, ENGIE Services

“Niet de zoveelste standaard vragenlijst aan je relaties versturen om te vragen wat ze van je dienstverlening vinden, dat is wat wij hebben gevonden in de aanpak van de ArenaCompany. Echt in gesprek gaan met je klant in de arena, waarbij beide partijen willen investeren in elkaar met als doel beter met elkaar zaken te doen op basis van samenwerking. Het verbindende karakter van de aanpak werkt en levert nieuwe inzichten op over de relatie tot je klant. En tevens helpt het je als bedrijf in de voorbereiding om goed na te denken of de dingen die je meent goed te doen, wel aansluiten bij de markt”.

Peter Jan Kamst, VolkerWessels Telecom

“Leren van klanten is voor Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs van het allergrootste belang. Samen met ArenaCompany organiseren we daarom vanuit de verschillende bedieningslijnen een aantal KlantenArena’s. Mede hierdoor kunnen we onze dienstverlening iedere dag weer een tandje scherper zetten.”

Remco Baten, Zicht risico- en verzekeringsadviseurs

“ArenaCompany maakt The Elephant in the Room zichtbaar! En bespreekbaar!”

Wido van de Mast, VolkerWessels Telecom

Wij helpen jou relaties met klanten enmedewerkers te verbeteren door unieke ervaringen te creëren. Samen met jouw klanten én medewerkers!

Ben jij ook benieuwd naar het groeipotentieel dat vrijkomt bij een betere relatie met jouw klanten en medewerkers?

Neem vrijblijvend contact met mij of één van de andere managing partners op. In een persoonlijk gesprek bespreken we de mogelijkheden graag.

Wij geloven in de kracht van relaties! 1
Dick Mik

De managing partners.

Dick Mik

Dick Mik

managing partner
Dorien Witte

Dorien Witte

managing partner
Jessica Roosenburg

Jessica Roosenburg

managing partner

Trots op onze klanten.