Producten & diensten.

Producten & diensten.
KlantenArena 6

KlantenArena

Door klanten actief te betrekken bij mogelijke verbeteringen en vernieuwingen, wordt de klantrelatie versterkt en ontstaat klantloyaliteit. Dit geldt ook voor klanten die niet direct betrokken zijn. Goed luisteren naar behoeften, wensen en actuele marktontwikkelingen, vormt de basis van onze aanpak.

Daarom gaan we tijdens een KlantenArena intensief met klanten in gesprek en zijn management en medewerkers altijd aanwezig bij onze KlantenArena’s.

Na de KlantenArena vertalen we ontvangen informatie, samen met jouw organisatie, naar mogelijke verbeteringen en vernieuwingen. Klanten (zowel B2B als B2C) zijn jouw beste adviseurs en ze zijn nog gratis ook!

Wij leveren het concept, helpen bij de voorbereiding, zorgen voor begeleiding van het Arena Team en leveren een onafhankelijke tafelvoorzitter.

ToezichtArena

Door veranderende wet- en regelgeving maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen worden er steeds meer eisen gesteld aan Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Vandaag de dag is een actieve opstelling noodzakelijk.

Een moderne toezichthouder kan zich niet meer alleen baseren op informatie van de Raad van Bestuur of de directie; de blik dient óók naar buiten te worden gericht.

Goed luisteren naar stakeholders – klanten, medewerkers en andere relaties – is daar een onderdeel van.

Wij begeleiden de ToezichtArena van A tot Z.

Producten & diensten. 1
Producten & diensten. 4

MedewerkersArena

Medewerkers en klanten zijn je beste adviseurs. Medewerkers weten als geen ander wat er binnen de organisatie speelt. Zij weten wat er (heel) goed gaat én wat er beter kan. 

Door medewerkers actief te betrekken bij het versterken van interne samenwerkingen en andere vormen van organisatieverbetering, neemt de medewerkers-betrokkenheid zienderogen toe. Tijdens een MedewerkersArena spreken wij intensief met een aantal (8-10) medewerkers terwijl management en andere collega’s in de buitenring meeluisteren.

Tijdens het tweede deel is er een dialoog met alle aanwezigen. Na de MedewerkersArena vertalen we ontvangen informatie samen naar mogelijke verbeteringen en vernieuwingen. Wij leveren het concept, helpen bij de voorbereiding, zorgen voor begeleiding van het Arena Team en leveren een onafhankelijke tafelvoorzitter.

Durven jullie als toonaangevende organisatie de volledig transparante dialoog met jullie medewerkers aan? De MedewerkersArena is een HR-tool die garant staat voor nieuwe inzichten, een interessante beleving en veel plezier.

InnovatieArena

Wij hebben een pool samengesteld met Young Professionals die tijdens een InnovatieArena adviseren over mogelijke nieuwe producten, diensten, proposities en/of samenwerkingen. De Young Professionals zijn allemaal wetenschappelijk geschoold,  hebben verschillende studie- en werkervaringen en zijn door ons getraind in creatief denken en brainstacking. Geen ‘last’ van praktijkkennis maar wel heel veel denkkracht! Management en diverse medewerkers zijn aanwezig.

In het tweede deel van de InnovatieArena werken de Young Professionals, samen met management en medewerkers, maximaal 3 ideeën verder uit. Na de InnovatieArena worden 1 of meer ideeën verder uitgewerkt. Wij leveren het concept, helpen bij de voorbereiding en leveren de Young Professionals alsmede een onafhankelijke tafelvoorzitter.

ZorgArena

Wij willen graag een bijdrage leveren aan het mooier maken van de ‘wereld van de zorg’.

Door patiënten, zorgverleners en andere stakeholders actief te betrekken bij mogelijke verbeteringen en vernieuwingen in de zorg, wordt de zorg beter en worden relaties versterkt. Ook met patiënten die niet direct bij de ZorgArena betrokken zijn. Goed luisteren naar ervaringen, behoeften, wensen en actuele marktontwikkelingen, vormt de basis van onze aanpak.

Daarom gaan we tijdens een ZorgArena intensief met patiënten, zorgverleners of andere stakeholders in gesprek en zijn management en medewerkers altijd aanwezig..

Na de ZorgArena vertalen we ontvangen informatie, samen met jouw organisatie, naar mogelijke verbeteringen en vernieuwingen. Patiënten zijn als ervaringsdeskundigen jouw beste adviseurs! Wij leveren het concept, helpen bij de voorbereiding, zorgen voor begeleiding van het Arena Team en leveren een onafhankelijke tafelvoorzitter.

Training

Verbeteren en vernieuwen vraagt om ontwikkeling en verandering, soms klein soms groot. Samen met ons zusterbedrijf Connection Company helpen wij onze klanten om de noodzakelijke veranderingen goed voor te bereiden, te implementeren en te realiseren.

Wij hebben ontwikkel- en veranderprogramma’s op het gebied van (connecting) sales en samenwerking. Wij combineren praktijkervaring, kennis, enthousiasme en focus naar effectieve trainingsprogramma’s.

Programma’s worden altijd samen met jou op maat ontwikkeld. Wij leveren betrokken, ervaren en gepassioneerde trainers die gewend zijn om in een Arena te staan. 

Coaching

Soms is het effectiever om intensiever en individueler te begeleiden op het gebied van sales. Daarom hebben we ook coachingsprogramma’s beschikbaar waarbij maatwerk altijd het uitgangspunt is.

Onze coaches zijn ervaren, verbindend en resultaatgericht. 

Focus Management

Wij helpen jouw organisatie bij het bewaken van de focus. Enthousiast beginnen aan verbeteringen en vernieuwingen is niet moeilijk, volhouden wel.

Wij zien zowel bij middelgrote als grote ondernemingen dat focus houden de grootste uitdaging is. De ‘waan van de dag’ vormt de grootste bedreiging voor iedere organisatie. Daarom helpen wij onze klanten op het gebied van Focus Management.

Onze focusmanagers zijn geen inhoudelijke projectmanagers maar houden positieve energie vast, bewaken de voortgang, zorgen dat afspraken worden nagekomen en bewaken het realiseren van doelstellingen.

Maximale focus en vreemde ogen die dwingen. 

Online onderzoek

Voorafgaand aan een Arena of als je gewoon meer over je klanten en medewerkers wilt weten, voeren we vaak een online onderzoek uit. Hiermee worden veel klanten en medewerkers bij verbeteringen en vernieuwingen betrokken én wordt kwantitatieve en kwalitatieve informatie verzameld die als basis kan dienen voor de onderwerpen tijdens de KlantenArena.

Wij hebben vernieuwende onderzoeken ontwikkeld die naadloos aansluiten op de Arena’s. Vaak bepaalt de klant zelf de belangrijkste onderwerpen maar ook een customer journey of employee journey kan als basis dienen voor het online onderzoek.