Toezichtarena

Toezichtarena

Online verbinden en leren 4

Door veranderende wet- en regelgeving alsmede door maatschappelijke ontwikkelingen worden steeds meer eisen gesteld aan Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Vandaag de dag is een actieve opstelling noodzakelijk. Een moderne toezichthouder kan zich niet meer alleen baseren op informatie van de Raad van Bestuur of de directie; de blik dient óók naar buiten te worden gericht. Goed luisteren naar stakeholders – klanten, medewerkers en andere relaties – is daar een onderdeel van.

Radicale transparantie. Dat klinkt heel goed. En zowel klanten als medewerkers maar ook andere stakeholders vragen er steeds vaker om. Eigenlijk is er in de hele maatschappij behoefte aan meer transparantie. Niet alleen in het bedrijfsleven maar ook in de politiek, de pensioenwereld en de zorgsector bijvoorbeeld.

Wil jij je als toezichthouder breder informeren op een transparante manier? Dan is de ToezichtArena iets voor jou. Wij zorgen voor objectieve informatie op een professionele, respectvolle, effectieve en originele manier.

Hoe maak jij het verschil als de commissaris of toezichthouder van nu?

ARENA COMPANY® heeft een concept ontwikkeld waarmee je als commissaris of lid van een Raad van Toezicht heel snel objectieve stakeholderinformatie verkrijgt. Met een ToezichtArena brengen wij toezichthouders direct in contact met diverse stakeholders. Binnen een paar uur spreek je als toezichthouder 6 tot 10 klanten, medewerkers en/of andere relaties. Zeer efficiënt en radicaal transparant!

Verbinden

In de fase ‘verbinden’ treden we in contact met uw klanten, medewerkers en/of andere stakeholders: door middel van origineel online onderzoek én door middel van professionele en objectieve tafelgesprekken. Arena’s noemen wij dat. 

Wij ontdekken wat er goed gaat en wat er beter kan. Ook besteden we aandacht aan specifieke toezichtthema’s. Op deze manier krijgt u als  moderne toezichthouder meer informatie die ook nog eens volledig objectief is. 

Door klanten, medewerkers en andere stakeholders op deze manier te betrekken en achteraf intensief op de hoogte te houden over wat er met de ontvangen informatie wordt gedaan, ontstaat extra verbinding met klanten en medewerkers.

Vernieuwen

De fase ‘vernieuwen’ volgt meestal nadat de belangrijkste verbeteringen zijn gerealiseerd. Welke wensen hebben klanten en hoe kunnen klanten geholpen worden bij het realiseren van hun strategische doelen. Waar is over 3-5 jaar behoefte aan?


Veel organisaties vinden ‘vernieuwen’ ingewikkeld. Daarom bieden wij, in sommige gevallen met business partners, een aantal diensten aan waarmee we klanten helpen om te innoveren. Voorbeelden zijn onze InnovatieArena, ons Creatief Lab en het Brainstacking-concept.

Verankeren

In de fase ‘verankeren’ helpen we onze klanten om verbinding, verbetering en vernieuwing zo te organiseren dat het in het DNA van de organisatie komt. Advies, training en concepten zijn beschikbaar om borging te realiseren.


In de fase ‘verankering’ brengen wij onze klanten ook met elkaar in contact en faciliteren wij de overdracht van kennis en ervaring. Klanten die van elkaar leren en samen ontwikkelen, is onze ultieme droom.

HOE ZIET EEN ARENA ERUIT?

Hoewel onze klanten veel prijs stellen op hun privacy willen wij je toch graag een indruk geven hoe een Arena eruit kan zien. Op een informele manier krijg je inzicht in de dagelijkse praktijk van diverse stakeholders.

Ben jij ook benieuwd naar de mogelijkheden van een toezichtarena voor jou als moderne toezichthouder?

Neem vrijblijvend contact met mij op. In een persoonlijk gesprek bespreek ik graag de mogelijkheden met je.

Dick Mik

Wij geloven in de kracht van relaties! 1